Υπηρεσίες

Η Επιχείρησή μας διακρίνεται για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει και την άμεση εξυπηρέτηση. Παρέχει ένα ευρύ φάσμα υδραυλικών υπηρεσιών για περισσότερες λύσεις στο σπίτι σας ή την επιχείρηση σας, με σκοπό να λυθεί κάθε πρόβλημα στα υδραυλικά σας.

Αναλαμβάνουμε υδραυλικές εργασίες, επεκτάσεις υπαρχουσών εγκαταστάσεων και επισκευάζουμε κάθε είδους βλάβες (διαρροές, καταστροφές κ.λπ.). Ανταποκρινόμαστε άμεσα σε επείγουσες περιπτώσεις (π.χ. διαρροές) και αποκαθιστούμε τις βλάβες με ασφάλεια και εγγύηση της εργασίας.

Προσφέρουμε αξιόπιστες και έγκαιρες υπηρεσίες σε οποιοδήποτε πρόβλημα που αφορά τη θέρμανση του χώρου σας.

Αναλαμβάνουμε την επισκευή η την αντικατάσταση πιεστικών νερού καθώς και την εγκατάσταση αντλίας λυμάτων.

Επίσης, δραστηριοποιείται στους τομείς:

– Επισκευής και συντήρησης καυστήρων & υδραυλικών συστημάτων, άλλων αντλιών, συμπιεστών, στροφιτών και βαλβίδων

– Στην επισκευή ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών

– Συντηρήσεις καυστήρων

Η Επιχείρησή μας διακρίνεται για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει και την άμεση εξυπηρέτηση. Παρέχει ένα ευρύ φάσμα υδραυλικών υπηρεσιών για περισσότερες λύσεις στο σπίτι σας ή την επιχείρηση σας, με σκοπό να λυθεί κάθε πρόβλημα στα υδραυλικά σας.

Αναλαμβάνουμε υδραυλικές εργασίες, επεκτάσεις υπαρχουσών εγκαταστάσεων και επισκευάζουμε κάθε είδους βλάβες (διαρροές, καταστροφές κ.λπ.). Ανταποκρινόμαστε άμεσα σε επείγουσες περιπτώσεις (π.χ. διαρροές) και αποκαθιστούμε τις βλάβες με ασφάλεια και εγγύηση της εργασίας.

Προσφέρουμε αξιόπιστες και έγκαιρες υπηρεσίες σε οποιοδήποτε πρόβλημα που αφορά τη θέρμανση του χώρου σας.

Αναλαμβάνουμε την επισκευή η την αντικατάσταση πιεστικών νερού καθώς και την εγκατάσταση αντλίας λυμάτων.

Επίσης, δραστηριοποιείται στους τομείς:

– Επισκευής και συντήρησης καυστήρων & υδραυλικών συστημάτων, άλλων αντλιών, συμπιεστών, στροφιτών και βαλβίδων

– Στην επισκευή ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών

– Συντηρήσεις καυστήρων